دبیرستان غیر دولتی کمال

برنامه ریزی آموزشی :

·        چیدمان برنامه درسی بر اساس جداول رسمی آ.پ و مصوبات ستاد برنامه ‌ریزی دبیرستان بر پایه آسیب ‌شناسی از وضع موجود

·        تشکیل جلسات منظم شورای دبیران عمومی و پایه برای سیاستگذاری، عمل بر اساس  بودجه بندی درسی، تحلیل داده‌ها، تبیین وضع موجود و چشم انداز پیش رو

·        پرسش های مستمر در قالب طرح فرآیندی کردن جریان آموزش

·        استفاده از زنگ‌های پنجم در برخی از روزهای هفته برای ارائه درس های تقویتی و پایه (اختیاری)

·        برگزاری آزمون های ادواری فرابخشی مانند مرآت، گزینه دو، سنجش و قلم چی ، تحلیل نتایج و پیگیری های مربوطه

·        توجه ویژه به مشاوره های فردی، گروهی و خانوادگی

·        توجه ویژه به دپارتمان های درسی و نشست‌های تخصصی دبیران

·        اهمیت دادن به آزمایشگاه به صورت دانش آموز محور

·        آموزش از طریق مشارکت جمعی و فعالیت های گروه محور

·        رصد رون آموزشی در سطح خرد و کلان  با توجه به تحلیل نتایج آزمون های فرآیندی

 

 بکارگیری فناوری :

·        بهره گیری از نرم افزارهای تحت وب در بخشهای ثبت نمرات، مشاوره، انضباطی و پرورشی به منظور سرعت بخشی و آسان نمودن اطلاع رسانی به اولیا و دانش آموزان

·        به کارگیری اتوماسیون داخلی به منظور سرعت بخشی در ارتباط کاری همکاران

·        استفاده از اتوماسیون جامعه تعلیمات برای ارتباطات با مجموعه جامعه تعلیمات اسلامی

·        بهره گرفتن از امکانات سایت و فضاهای مجازی برای اطلاع رسانی و افزایش سرعت و امکان دسترسی به اطلاعات

·        آموزش نرم افزارهای عمومی و مرتبط به همکاران در راستای افزایش توانمندی همکاران

·        امکان دسترسی به اطلاعات به روز تحصیلی، انضباطی و اخلاقی دانش آموزان توسط اولیای محترم

·        هوشمند سازی کلاس های درسی

·        استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در تقویت و ارتقای سازمان اداری و آموزشی

·        آموزش غیر حضوری با بهره گیری از نرم افزارهای روز در زمان های مورد نیاز

 

پایگاه تابستانی :

·        برگزاری آزمون تشخیصی پیش از آغاز کلاسهای تابستانی

·        تشکیل کلاس های پیش نیاز قبل از رسمیت بخشی به آموزش ها در تابستان

·        آغاز کلاس های آموزشی و پرورشی در پایگاه تابستانی

·        آغاز اردوهای مطالعاتی از تابستان

·        تشکیل کلاسهای کارگاهی و مهارتی در حوزه‌های عملی ، اجتماعی، قرآنی و اعتقادی

·        برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی و سیاحتی

 

آموزش در فوق برنامه :

·        تشکیل کلاس های نکته و تست و تحلیل آزمون در روزهای پنجشنبه

·        تشکیل کلاسهای تکمیلی و برتر در روزهای پنج‌شنبه

·        تشکیل کلاسهای ویژه مهارت آموزی با استفاده از سازمان‌های فرابخشی و NGOها

·        توجه به گروه‌های دانش‌آموزی (همیار معلم، همیار مشاور) در راستای تقویت مشارکت فراگیران

·        برگزاری کارگاه های درسی بر اساس گروه بندی های انجام شده توسط دبیران

·        استفاده از توانایی های دانش آموزان در قالب شوراهای مدرسه در جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و توانمندی های فردی و اجتماعی آنان